Sněmovní tisk 726
Zpráva o inflaci - leden 2016

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Zpráva České národní banky o inflaci - leden 2016 (Zpráva o měnovém vývoji za 2. pololetí 2015)

Autor: ČNB

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 19. 2. 2016 jako tisk 726/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 2. 3. 2016 (usnesení č. 255). Zpravodajem určen Ing. arch. Jaroslav Klaška.

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal zprávu a vydal 17. 3. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 726/1 (doporučuje vzít na vědomí).
 • Č

  Čtení proběhlo 6. 5. 2016 na 44. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 1215).Hesla věcného rejstříku: Bankovnictví, Měna

Deskriptory EUROVOCu: centrální banka, inflace, měnová politika, zpráva o činnostiISP (login)