Sněmovní tisk 720
Dohoda mezi ČR a Mezinár. org. krim. policie INTERPOL

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 16. 2. 2016.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 720/0 dne 16. 2. 2016.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 18. 2. 2016 (usnesení č. 250). Určil zpravodaje: MUDr. Pavel Holík a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 10. 3. 2016 na 42. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 1119).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 31. 3. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 720/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 14. 4. 2016 na 44. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 1175).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 17. 2. 2016 jako senátní tisk 198/0.

 • O

  Organizační výbor dne 24. 2. 2016 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 9. 3. 2016 a přijal usnesení č. 95, které bylo rozdáno jako tisk 198/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 15. 3. 2016 a přijal usnesení č. 118, které bylo rozdáno jako tisk 198/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 20. 4. 2016 na 22. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 399).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 2. 5. 2016.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 16. 5. 2016 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 13 pod číslem 23/2016 Sb. m. s.Hesla věcného rejstříku: Smlouvy

Deskriptory EUROVOCu: boj proti zločinu, Česká republika, diplomatická imunita, evropská konference, Interpol, kriminologie, policejní spolupráce, ratifikace dohody, vstup cizincůISP (login)