Sněmovní tisk 702
Novela z. o ochraně hospodářské soutěže

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 26. 1. 2016.
Zástupce navrhovatele: předseda vlády.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 702/0 dne 26. 1. 2016.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 27. 1. 2016 (usnesení č. 245). Určil zpravodaje: Ing. Michal Kučera a navrhl Hospodářský výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 9. 3. 2016 na 42. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1108).

 • V
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 17. 3. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 702/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 28. 4. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 702/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 24. 5. 2016 na 47. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 24. 5. 2016 na 47. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 702/3, který byl rozeslán 25. 5. 2016 v 10:34.

 • G
  • Hospodářský výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 10. 6. 2016 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 702/4 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 29. 6. 2016 na 48. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1273).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 28. 7. 2016 návrh zákona Senátu jako tisk 310, dokument 310/0.

 • O

  Organizační výbor dne 2. 8. 2016 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 23. 8. 2016 a přijal usnesení č. 234, které bylo rozdáno jako tisk 310/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 24. 8. 2016 na 27. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 518).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 31. 8. 2016.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 6. 9. 2016.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 13. 9. 2016.

Zákon vyhlášen 19. 9. 2016 ve Sbírce zákonů v částce 113 pod číslem 293/2016 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
4142Milan Urban09603-13087.docx (36 KB) / PDF (317 KB, 9 stran) 13. 4. 2016 v 14:14:27


Hesla věcného rejstříku: Soutěž hospodářská

Deskriptory EUROVOCu: kontrola restriktivních praktik, přibližování legislativy, soukromé právo, soutěžní politika, soutěžní právo

Navržené změny předpisů (2)ISP (login)