Sněmovní tisk 695
Rozh. vl. o přeletech a průj.ozbroj.sil přes území ČR - 2016

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Senát PS O V S Zprava

Dokument

Úplný název: Rozhodnutí vlády o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států přes území České republiky v roce 2016

Autor: ministr obrany

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 14. 1. 2016 jako tisk 695/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 20. 1. 2016 (usnesení č. 240). Zpravodajem určen Ing. Josef Hájek.

 • V
  • Výbor pro obranu projednal zprávu a vydal 3. 2. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 695/1 (doporučuje vzít na vědomí).
 • Č

  Čtení proběhlo 15. 9. 2016 na 49. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 1371).

Senát

 • PS

  předložil Senátu dokument 13. 1. 2016 jako senátní tisk 184/0.

 • O

  Organizační výbor dne 9. 2. 2016 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 15. 3. 2016 a přijal usnesení č. 119, které bylo rozdáno jako tisk 184/1 (bere na vědomí).Hesla věcného rejstříku: Cvičení vojenská

Deskriptory EUROVOCu: armáda, letecké právo, nadnárodní ozbrojené síly, NATO, pozemní doprava, vojenská spolupráce, vojenské cvičení, vstup cizincůISP (login)