Sněmovní tisk 67
Novela z. - chemický zákon - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 19. 12. 2013.
Zástupce navrhovatele: ministr živ. prostředí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 67/0 dne 19. 12. 2013.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 13. 1. 2014. Určil zpravodaje: Ing. Jaroslav Holík a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro životní prostředí (rozhodnutí č. 6)

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 5. 2. 2014 na 6. schůzi.
  Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 95).
  Návrh projednán v podrobné rozpravě 5. 2. 2014 na 6. schůzi.
  Návrh zákona přijat (hlasování č. 41, usnesení č. 95).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 24. 2. 2014 návrh zákona Senátu jako tisk 234, dokument 234/0.

 • O

  Organizační výbor dne 27. 2. 2014 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí.

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 12. 3. 2014 a přijal usnesení č. 78, které bylo rozdáno jako tisk 234/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 19. 3. 2014 na 19. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 428).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 21. 3. 2014.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 25. 3. 2014.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 28. 3. 2014.

Zákon vyhlášen 7. 4. 2014 ve Sbírce zákonů v částce 23 pod číslem 61/2014 Sb.Hesla věcného rejstříku: Ekologie, Evropská unie, Chemie

Deskriptory EUROVOCu: bezpečnost výrobku, čisticí a lešticí prostředky, fosfáty, chemický výrobek, nebezpečná látka, speciální chemikálie

Navržené změny předpisů (3)ISP (login)