Sněmovní tisk 667
Zpráva o životním prostředí ČR v roce 2014

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2014

Autor: ministr živ. prostředí

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 8. 12. 2015 jako tisk 667/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 9. 12. 2015 (usnesení č. 225). Zpravodajem určen RSDr. Josef Nekl.

 • V
 • Č

  Čtení proběhlo 3. 3. 2016 na 42. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 1096).Hesla věcného rejstříku: Ekologie

Deskriptory EUROVOCu: environmentální politika, kvalita životního prostředí, ministerská odpovědnost, náklady za znečištění, sledování životního prostředí, zpráva o činnostiISP (login)