Sněmovní tisk 666
Vl.n.z. o ochraně památkového fondu

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 4. 12. 2015.
Zástupce navrhovatele: ministr kultury.

Poslanecká sněmovna


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
4585Roman Procházka10046-13784.docx (26 KB) / PDF (308 KB, 8 stran) 17. 6. 2016 v 09:27:28
4586Roman Procházka10047-13785.docx (16 KB) / PDF (243 KB, 2 strany) 17. 6. 2016 v 09:28:15
5523Roman Procházka10984-15507.docx (16 KB) / PDF (232 KB, 2 strany) 11. 1. 2017 v 11:10:50
5524Roman Procházka10985-15508.docx (12 KB) / PDF (183 KB, 1 strana) 11. 1. 2017 v 11:39:45
5529Roman Procházka10990-15513.docx (17 KB) / PDF (253 KB, 3 strany) 13. 1. 2017 v 08:59:31
5531Roman Procházka10992-15515.docx (44 KB) / PDF (210 KB, 1 strana) 13. 1. 2017 v 13:50:00
5587Jiří Junek11048-15587.odt (28 KB) / PDF (78 KB, 6 stran) 24. 1. 2017 v 13:50:49
5615Nina Nováková11076-15618.docx (13 KB) / PDF (228 KB, 2 strany) 26. 1. 2017 v 09:49:21
5756Jana Fischerová11217-15872.docx (23 KB) / PDF (207 KB, 2 strany) 20. 2. 2017 v 14:03:50
5762Herbert Pavera11223-15878.doc (33 KB) / PDF (150 KB, 2 strany) 21. 2. 2017 v 10:08:22
5776Vítězslav Jandák11237-15898.docx (5 KB) / PDF (179 KB, 3 strany) 21. 2. 2017 v 13:35:33
5778Vítězslav Jandák11239-15900.docx (6 KB) / PDF (201 KB, 3 strany) 21. 2. 2017 v 13:36:56
5779Vítězslav Jandák11240-15901.docx (7 KB) / PDF (191 KB, 3 strany) 21. 2. 2017 v 13:37:45
5782Nina Nováková11243-15904.docx (14 KB) / PDF (226 KB, 2 strany) 21. 2. 2017 v 13:47:06
5783Nina Nováková11244-15905.docx (20 KB) / PDF (277 KB, 4 strany) 21. 2. 2017 v 13:47:48
5784Nina Nováková11245-15906.docx (16 KB) / PDF (280 KB, 3 strany) 21. 2. 2017 v 13:48:12
5785Nina Nováková11246-15907.docx (17 KB) / PDF (229 KB, 2 strany) 21. 2. 2017 v 13:48:33
5788František Adámek11249-15910.docx (7 KB) / PDF (377 KB, 1 strana) 21. 2. 2017 v 14:40:06
5789František Adámek11250-15911.docx (8 KB) / PDF (313 KB, 2 strany) 21. 2. 2017 v 14:40:31
5790František Adámek11251-15912.docx (10 KB) / PDF (341 KB, 3 strany) 21. 2. 2017 v 14:41:22
5791Jitka Chalánková11252-15913.docx (24 KB) / PDF (369 KB, 5 stran) 21. 2. 2017 v 15:14:03
5792Jitka Chalánková11253-15914.docx (33 KB) / PDF (413 KB, 11 stran) 21. 2. 2017 v 15:15:30
5793Jitka Chalánková11254-15915.docx (20 KB) / PDF (353 KB, 2 strany) 21. 2. 2017 v 15:17:01
5794Jitka Chalánková11255-15916.docx (18 KB) / PDF (299 KB, 1 strana) 21. 2. 2017 v 15:18:09
5795Jitka Chalánková11256-15917.docx (18 KB) / PDF (297 KB, 1 strana) 21. 2. 2017 v 15:19:27
5796Jitka Chalánková11257-15918.docx (32 KB) / PDF (385 KB, 7 stran) 21. 2. 2017 v 15:21:10
5801Petr Kořenek11262-15923.docx (14 KB) / PDF (226 KB, 2 strany) 21. 2. 2017 v 15:44:11
5803František Laudát11264-15925.doc (838 KB) / PDF (1 MB, 98 stran)
11264-15926.doc (47 KB) / PDF (185 KB, 4 strany)
11264-15927.doc (110 KB) / PDF (365 KB, 12 stran)
 21. 2. 2017 v 15:56:22
5804Věra Kovářová11265-15928.doc (42 KB) / PDF (236 KB, 3 strany) 21. 2. 2017 v 15:56:23
5805František Laudát11266-15929.doc (110 KB) / PDF (365 KB, 12 stran) 21. 2. 2017 v 16:03:22
5846František Adámek11307-15996.docx (7 KB) / PDF (267 KB, 1 strana) 23. 2. 2017 v 11:51:58
5847František Adámek11308-15997.docx (7 KB) / PDF (278 KB, 1 strana) 23. 2. 2017 v 11:54:51
5848František Adámek11309-15998.docx (7 KB) / PDF (246 KB, 1 strana) 23. 2. 2017 v 11:55:42
5897Jitka Chalánková11358-16047.doc (30 KB) / PDF (294 KB, 2 strany)
11358-16048.doc (28 KB) / PDF (278 KB, 1 strana)
 28. 2. 2017 v 11:30:22
5943Věra Kovářová11404-16096.doc (42 KB) / PDF (294 KB, 3 strany) 28. 2. 2017 v 18:31:21
6035Petr Kořenek11496-16226.docx (14 KB) / PDF (194 KB, 1 strana) 13. 3. 2017 v 15:53:43
6049Martin Plíšek11510-16248.doc (107 KB) / PDF (478 KB, 7 stran) 14. 3. 2017 v 15:58:13
6052František Adámek11513-16250.docx (7 KB) / PDF (239 KB, 1 strana) 14. 3. 2017 v 17:06:18
6053František Adámek11514-16251.docx (7 KB) / PDF (318 KB, 1 strana) 14. 3. 2017 v 17:08:47
6054František Adámek11515-16252.docx (13 KB) / PDF (397 KB, 7 stran) 14. 3. 2017 v 17:12:01
6055František Adámek11516-16253.docx (9 KB) / PDF (244 KB, 1 strana) 14. 3. 2017 v 17:15:11
6056František Adámek11517-16254.docx (7 KB) / PDF (277 KB, 1 strana) 14. 3. 2017 v 17:17:26
6057František Adámek11518-16255.docx (10 KB) / PDF (317 KB, 2 strany) 14. 3. 2017 v 17:18:36
6058František Adámek11519-16256.docx (7 KB) / PDF (277 KB, 1 strana) 14. 3. 2017 v 17:19:25
6059František Adámek11520-16257.docx (10 KB) / PDF (340 KB, 2 strany) 14. 3. 2017 v 17:20:04
6060František Adámek11521-16258.docx (7 KB) / PDF (245 KB, 1 strana) 14. 3. 2017 v 17:21:06
6061František Adámek11522-16259.docx (7 KB) / PDF (250 KB, 1 strana) 14. 3. 2017 v 17:22:26
6062František Adámek11523-16260.docx (7 KB) / PDF (223 KB, 1 strana) 14. 3. 2017 v 17:23:11
6063František Adámek11524-16261.docx (13 KB) / PDF (401 KB, 8 stran) 14. 3. 2017 v 17:23:56
6064Jiří Junek11525-16262.odt (19 KB) / PDF (44 KB, 1 strana)
11525-16263.odt (21 KB) / PDF (55 KB, 1 strana)
 14. 3. 2017 v 17:58:22
6065Jiří Junek11526-16264.odt (21 KB) / PDF (55 KB, 1 strana) 14. 3. 2017 v 18:12:53
6067Lukáš Pleticha11528-16266.docx (17 KB) / PDF (194 KB, 2 strany) 15. 3. 2017 v 09:01:19
6070Antonín Seďa11531-16274.docx (41 KB) / PDF (749 KB, 15 stran) 15. 3. 2017 v 12:22:45
6164Jana Lorencová11625-16509.docx (36 KB) / PDF (355 KB, 8 stran) 4. 4. 2017 v 11:35:48
6166Vítězslav Jandák11627-16512.docx (5 KB) / PDF (176 KB, 1 strana) 4. 4. 2017 v 13:32:01
6167Věra Kovářová11628-16526.doc (39 KB) / PDF (334 KB, 3 strany) 4. 4. 2017 v 15:50:12


Hesla věcného rejstříku: Památky kulturní, Poplatky

Deskriptory EUROVOCu: archeologie, kulturní dědictví, ochrana kulturního dědictví

Navržené změny předpisů (28):

CitaceZměnaPředpisOd
20/1987novelizujeZákon České národní rady o státní památkové péči666/0
122/2000novelizujeZákon o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů666/0
132/2000novelizujeZákon o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze666/0
243/2000novelizujeZákon o rozpočtovém určení výnosu některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní)666/0
320/2002novelizujeZákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů666/0
18/2004novelizujeZákon o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace)666/0
186/2004novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Celní správě České republiky666/0
634/2004novelizujeZákon o správních poplatcích666/0
186/2006novelizujeZákon o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění666/0
203/2006novelizujeZákon o některých druzích podpory kultury a o změně některých souvisejících zákonů666/0
223/2009novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o volném pohybu služeb666/0
227/2009novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech666/0
142/2012novelizujeZákon o změně některých zákonů v souvislosti se zavedením základních registrů666/0
303/2013novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva666/0
55/1954rušíVládní nařízení o chráněné oblasti Pražského hradu666/0
20/1987rušíZákon České národní rady o státní památkové péči666/0
66/1988rušíVyhláška ministerstva kultury České socialistické republiky, kterou se provádí zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči666/0
242/1992rušíZákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona České národní rady č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících666/0
139/1999rušíVyhláška Ministerstva kultury, kterou se mění vyhláška Ministerstva kultury České socialistické republiky č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči666/0
187/2007rušíVyhláška, kterou se stanoví obsah a náležitosti plánu území s archeologickými nálezy666/0
420/2008rušíVyhláška, kterou se stanoví náležitosti a obsah plánu ochrany památkových rezervací a památkových zón666/0


ISP (login)