Sněmovní tisk 664
Změna usn.vlády č. 850 k návrhu na půs.sil MO v zahr oper.

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Změna usnesení vlády ze dne 20. října 2014 č. 850, k návrhu na působení sil a prostředků resortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v letech 2015 a 2016 s výhledem na rok 2017

Autor: min.obrany,min.zahr.věcí

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 2. 12. 2015 jako tisk 664/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 9. 12. 2015 (usnesení č. 225). Zpravodajem určen Ing. Bohuslav Chalupa.

 • V
  • Výbor pro obranu projednal zprávu a vydal 9. 12. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 664/1 (pozměňovací návrhy).
 • Č

  Čtení proběhlo 18. 12. 2015 na 36. schůzi.
  Zpráva schválena (usnesení č. 1034).Hesla věcného rejstříku: Armáda

Deskriptory EUROVOCu: armáda, evropské síly rychlé reakce, NATO, vojenská spolupráce, vojska v zahraničíISP (login)