Sněmovní tisk 659
Dohoda mezi ČR a Chilskou rep. o programu pracovní dovolené

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 24. 11. 2015.
Zástupce navrhovatele: ministr zahraničních věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 659/0 dne 24. 11. 2015.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 25. 11. 2015 (usnesení č. 220). Určil zpravodaje: Ing. Václav Zemek a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 3. 3. 2016 na 42. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 1094).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 31. 3. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 659/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 13. 7. 2016 na 48. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 1296).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 25. 11. 2015 jako senátní tisk 162/0.

 • O

  Organizační výbor dne 9. 12. 2015 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 5. 1. 2016 a přijal usnesení č. 99, které bylo rozdáno jako tisk 162/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 2. 3. 2016 na 19. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 339).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 15. 7. 2016.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 7. 10. 2016 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 34 pod číslem 55/2016 Sb. m. s.Hesla věcného rejstříku: Smlouvy

Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, dvoustranná dohoda, Chile, pracovní povolení, vízová politika, vstup cizincůISP (login)