Sněmovní tisk 648
Dotační program K2015 - Podpora mimoprod.fun.ryb.revírů 2015

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Dotační program K2015 - Podpora mimoprodukčních funkcí rybářských revírů pro rok 2015, poskytovaná podle § 1 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů

Autor: ministr zemědělství

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 4. 11. 2015 jako tisk 648/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 12. 11. 2015 (usnesení č. 213). Zpravodajem určen Ladislav Velebný.

 • V
  • Zemědělský výbor projednal zprávu a vydal 18. 11. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 648/1 (doporučuje schválit).
 • Č

  Čtení proběhlo 26. 11. 2015 na 36. schůzi.
  Zpráva schválena (usnesení č. 965).Hesla věcného rejstříku: Dotace, Politika agrární, Rybářství

Deskriptory EUROVOCu: chov ryb, podpora zemědělství, podpůrná politika, státní podporaISP (login)