Sněmovní tisk 645
Sml.mezi ČR,Rak.rep.a Slov.rep.o trojst.hran.bodu Dyje-Mor.

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 4. 11. 2015.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 645/0 dne 4. 11. 2015.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 12. 11. 2015 (usnesení č. 213). Určil zpravodaje: Ing. René Číp a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 26. 11. 2015 na 36. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 985).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 17. 12. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 645/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 10. 3. 2016 na 42. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 1126).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 6. 11. 2015 jako senátní tisk 147/0.

 • O

  Organizační výbor dne 10. 11. 2015 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 1. 12. 2015 a přijal usnesení č. 90, které bylo rozdáno jako tisk 147/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 2. 3. 2016 na 19. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 335).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 23. 3. 2016.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 26. 7. 2017 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 25 pod číslem 46/2017 Sb. m. s.Hesla věcného rejstříku: Smlouvy

Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, hranice, mezinárodní dohoda, pohraniční oblast, Rakousko, Slovensko, vodní tokISP (login)