Sněmovní tisk 644
Zpráva o plnění státního rozpočtu ČR za 1. pololetí 2015

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Zpráva o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2015

Autor: ministr financí

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 4. 11. 2015 jako tisk 644/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 12. 11. 2015 (usnesení č. 213). Zpravodajem určen Ing. Václav Votava.
  Stanovisko Nejvyššího kontrolního úřadu bylo jako tisk 644/2 rozesláno poslancům 4. 12. 2015.

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal zprávu a vydal 12. 11. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 644/1 (doporučuje vzít na vědomí).
 • Č

  Čtení proběhlo 10. 3. 2016 na 42. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 1130).Hesla věcného rejstříku: Rozpočet

Deskriptory EUROVOCu: plnění rozpočtu, státní rozpočetISP (login)