Sněmovní tisk 641
Dohoda mezi ČR a vl. Mauricijské republiky o letecké dopravě

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 3. 11. 2015.
Zástupce navrhovatele: ministr dopravy.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 641/0 dne 3. 11. 2015.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 12. 11. 2015 (usnesení č. 213). Určil zpravodaje: Ing. Hana Aulická Jírovcová a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 26. 11. 2015 na 36. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 984).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 17. 12. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 641/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 10. 3. 2016 na 42. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 1125).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 4. 11. 2015 jako senátní tisk 146/0.

 • O

  Organizační výbor dne 10. 11. 2015 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 1. 12. 2015 a přijal usnesení č. 128, které bylo rozdáno jako tisk 146/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 1. 12. 2015 a přijal usnesení č. 89, které bylo rozdáno jako tisk 146/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 13. 1. 2016 na 18. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 318).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 23.03.2016.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 12. 5. 2017 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 14 pod číslem 24/2017 Sb. m. s.Hesla věcného rejstříku: Smlouvy

Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, letecká doprava, Mauricius, mezinárodní dohodaISP (login)