Sněmovní tisk 640
Zpráva o vývoji malého a středního podnikání v roce 2014

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Zpráva o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce 2014

Autor: ministr průmyslu a obchodu

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 27. 10. 2015 jako tisk 640/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 12. 11. 2015 (usnesení č. 213). Zpravodajem určen Martin Novotný.

 • V
  • Hospodářský výbor projednal zprávu a vydal 3. 12. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 640/1 (doporučuje vzít na vědomí).
 • Č

  Čtení proběhlo 10. 3. 2016 na 42. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 1138).Hesla věcného rejstříku: Podnikání

Deskriptory EUROVOCu: malá a střední průmyslová odvětví, malé a střední podniky, ministerská odpovědnost, podpora podnikání, státní podpora, zpráva o činnostiISP (login)