Sněmovní tisk 628
Novela z.o urychlení výstavby dopr., vodní a energ.infrastr.

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Martin Kolovratník, Jan Birke, Zbyněk Stanjura, František Laudát, Pavel Čihák, Jaroslav Klaška, Petr Kudela) předložila sněmovně návrh zákona 14. 10. 2015.
Zástupce navrhovatele: Kolovratník M. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 628/0 dne 14. 10. 2015.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 15. 10. 2015. Vláda zaslala stanovisko 10. 11. 2015. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 10. 11. 2015 jako tisk 628/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 12. 11. 2015 (usnesení č. 213). Určil zpravodaje: Ing. Michal Kučera a navrhl Hospodářský výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 25. 11. 2015 na 36. schůzi. Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 963). Návrh byl projednán v obecné rozpravě 25. 11. 2015 na 36. schůzi.
  Návrh zákona byl přijat (usnesení č. 963).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 18. 12. 2015 návrh zákona Senátu jako tisk 173, dokument 173/0.

 • O

  Organizační výbor dne 22. 12. 2015 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí.

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 6. 1. 2016 a přijal usnesení č. 79, které bylo rozdáno jako tisk 173/2 (schvaluje).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 12. 1. 2016 a přijal usnesení č. 147, které bylo rozdáno jako tisk 173/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 13. 1. 2016 na 18. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 327).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 21. 1. 2016.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 28. 1. 2016.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 2. 2. 2016.

Zákon vyhlášen 5. 2. 2016 ve Sbírce zákonů v částce 17 pod číslem 49/2016 Sb.Hesla věcného rejstříku: Komunikace dopravní, Vztahy vlastnické, Zájem veřejný

Deskriptory EUROVOCu: dopravní infrastruktura, inženýrské stavby, odvětví energetiky, rozvod elektřiny, rozvod vody, silniční stavby, stavebnictví, veřejné stavitelství, vodohospodářské stavby

Navržené změny předpisů (2)ISP (login)