Sněmovní tisk 619
Rozpočet SFDI na rok 2016

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2016 a střednědobý výhled na roky 2017 a 2018

Autor: ministr dopravy

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 1. 10. 2015 jako tisk 619/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 7. 10. 2015 (usnesení č. 203). Zpravodajem určen Stanislav Pfléger.

 • V
  • Hospodářský výbor projednal zprávu a vydal 13. 11. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 619/1 (doporučuje schválit).
 • Č

  Čtení proběhlo 9. 12. 2015 na 36. schůzi.
  Zpráva schválena (usnesení č. 1001).Hesla věcného rejstříku: Doprava

Deskriptory EUROVOCu: dopravní infrastruktura, dopravní síť, financování z veřejných prostředků, návrh rozpočtu, rozpočet, způsob financováníISP (login)