Sněmovní tisk 608
Novela z. o dráhách - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 23. 9. 2015.
Zástupce navrhovatele: ministr dopravy.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 608/0 dne 23. 9. 2015.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 24. 9. 2015 (usnesení č. 197). Určil zpravodaje: Ing. Karel Šidlo a navrhl Hospodářský výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 23. 3. 2016 na 42. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1149).

 • V
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 28. 4. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 608/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 20. 5. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 608/2 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 31. 5. 2016 na 47. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 31. 5. 2016 na 47. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 608/3, který byl rozeslán 2. 6. 2016 v 12:08.

 • G
  • Hospodářský výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 10. 6. 2016 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 608/4 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 13. 7. 2016 na 48. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1294).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 28. 7. 2016 návrh zákona Senátu jako tisk 318, dokument 318/0.

 • O

  Organizační výbor dne 2. 8. 2016 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 23. 8. 2016 a přijal usnesení č. 236, které bylo rozdáno jako tisk 318/1 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 24. 8. 2016 na 27. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 508).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 26. 8. 2016 poslancům jako tisk 608/5.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 26. 8. 2016 poslancům jako tisk 608/6.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 6. 9. 2016 na 49. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 38, usnesení č. 1309).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 12. 9. 2016.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 19. 9. 2016.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 23. 9. 2016.

Zákon vyhlášen 3. 10. 2016 ve Sbírce zákonů v částce 125 pod číslem 319/2016 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
3406Jan Birke08867-11997.docx (24 KB) / PDF (345 KB, 12 stran) 16. 12. 2015 v 11:45:21
4155Jan Bartošek09616-13102.docx (14 KB) / PDF (227 KB, 2 strany) 14. 4. 2016 v 16:49:51
4239Stanislav Pfléger09700-13286.docx (13 KB) / PDF (181 KB, 1 strana) 27. 4. 2016 v 16:07:43
4449Karel Šidlo09910-13592.doc (60 KB) / PDF (318 KB, 4 strany) 30. 5. 2016 v 19:32:56
4451Jaroslav Foldyna09912-13594.docx (25 KB) / PDF (243 KB, 4 strany) 31. 5. 2016 v 10:46:37
4452Jaroslav Foldyna09913-13595.docx (20 KB) / PDF (142 KB, 1 strana) 31. 5. 2016 v 10:48:37
4453František Laudát09914-13596.doc (29 KB) / PDF (298 KB, 1 strana) 31. 5. 2016 v 10:56:30
4454Jan Bartošek09915-13597.docx (14 KB) / PDF (250 KB, 1 strana) 31. 5. 2016 v 11:01:31
4457Martin Kolovratník09918-13600.docx (15 KB) / PDF (334 KB, 1 strana) 31. 5. 2016 v 14:08:41
4459Martin Kolovratník09920-13601.docx (19 KB) / PDF (217 KB, 2 strany) 31. 5. 2016 v 14:10:07
4460Martin Kolovratník09921-13602.docx (14 KB) / PDF (188 KB, 1 strana) 31. 5. 2016 v 14:10:33
4461Martin Kolovratník09922-13603.docx (21 KB) / PDF (223 KB, 3 strany) 31. 5. 2016 v 14:10:53
4463Martin Kolovratník09924-13605.docx (19 KB) / PDF (246 KB, 3 strany) 31. 5. 2016 v 14:13:00
4466Lukáš Pleticha09927-13612.doc (33 KB) / PDF (209 KB, 1 strana) 31. 5. 2016 v 15:06:22
4473Lukáš Pleticha09934-13622.doc (33 KB) / PDF (210 KB, 1 strana) 31. 5. 2016 v 15:23:48
4478Martin Kolovratník09939-13627.docx (17 KB) / PDF (185 KB, 2 strany) 31. 5. 2016 v 17:07:33


Hesla věcného rejstříku: Železnice

Deskriptory EUROVOCu: dopravní infrastruktura, národní doprava, poskytování služeb, vnitrostátní doprava, železniční doprava

Navržené změny předpisů (9)ISP (login)