Sněmovní tisk 604
Inf. o přeletech a průjezdech ozbroj. sil v 1. pololetí 2015

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Senát PS O V S Zprava

Dokument

Úplný název: Informace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky v 1. pololetí 2015

Autor: ministr obrany

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 22. 9. 2015 jako tisk 604/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 24. 9. 2015 (usnesení č. 197). Zpravodajem určen Ing. Josef Hájek.

 • V
  • Výbor pro obranu projednal zprávu a vydal 19. 10. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 604/1 (doporučuje vzít na vědomí).
 • Č

  Čtení proběhlo 26. 11. 2015 na 36. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 972).

Senát

 • PS

  předložil Senátu dokument 23. 9. 2015 jako senátní tisk 124/0.

 • O

  Organizační výbor dne 30. 9. 2015 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 21. 10. 2015 a přijal usnesení č. 81, které bylo rozdáno jako tisk 124/1 (bere na vědomí).Hesla věcného rejstříku: Cvičení vojenská

Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, NATO, pozemní vojska, tranzit, vojenská spolupráce, vojenské cvičení, vojenské letectvo, vojska v zahraničíISP (login)