Sněmovní tisk 600
Novela z. o státním podniku

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 21. 9. 2015.
Zástupce navrhovatele: ministr prům. a obchodu.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 600/0 dne 21. 9. 2015.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 24. 9. 2015 (usnesení č. 197). Určil zpravodaje: Ing. Pavel Šrámek, MBA a navrhl Hospodářský výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 11. 12. 2015 na 36. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1011).

 • V
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 14. 1. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 600/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 8. 2. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 600/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 12. 4. 2016 na 44. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 12. 4. 2016 na 44. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 600/3, který byl rozeslán 13. 4. 2016 v 10:43.

 • G
  • Hospodářský výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 28. 4. 2016 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 600/4 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 27. 5. 2016 na 47. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1238).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 16. 6. 2016 návrh zákona Senátu jako tisk 287, dokument 287/0.

 • O

  Organizační výbor dne 17. 6. 2016 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 29. 6. 2016 a přijal usnesení č. 223, které bylo rozdáno jako tisk 287/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 14. 7. 2016 na 26. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 489).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 18. 7. 2016.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 27. 7. 2016.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 28. 7. 2016.

Zákon vyhlášen 5. 8. 2016 ve Sbírce zákonů v částce 99 pod číslem 253/2016 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
3884Josef Kott09345-12711.doc (22 KB) / PDF (376 KB, 2 strany) 8. 3. 2016 v 12:56:01
3908Roman Procházka09369-12736.docx (23 KB) / PDF (321 KB, 3 strany) 9. 3. 2016 v 09:55:43
3935Milan Urban09396-12773.doc (44 KB) / PDF (408 KB, 4 strany) 16. 3. 2016 v 10:30:58


Hesla věcného rejstříku: Státní podnik

Deskriptory EUROVOCu: podnikové vedení, správa podniku, struktura podniku, typ podniku, veřejné vlastnictví, veřejný majetek, veřejný sektor

Navržené změny předpisů (1)ISP (login)