Sněmovní tisk 60
Novela z. o vysokých školách

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Miroslav Grebeníček, Zuzka Bebarová Rujbrová, Marta Semelová, Kateřina Konečná) předložila sněmovně návrh zákona 12. 12. 2013.
Zástupce navrhovatele: Grebeníček M. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 60/0 dne 13. 12. 2013.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 16. 12. 2013. Vláda zaslala stanovisko 9. 1. 2014. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 9. 1. 2014 jako tisk 60/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Politika sociální, Školství

Deskriptory EUROVOCu: stipendium, vysokoškolské vzdělání

Navržené změny předpisů (1)ISP (login)