Sněmovní tisk 596
Novela z. o dani z přidané hodnoty

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S Prezident P PS PS Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Jiří Dolejš, Gabriela Hubáčková) předložila sněmovně návrh zákona 16. 9. 2015.
Zástupce navrhovatele: Dolejš J., Hubáčková G..

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 596/0 dne 16. 9. 2015.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 18. 9. 2015. Vláda zaslala stanovisko 13. 10. 2015. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 13. 10. 2015 jako tisk 596/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 21. 10. 2015 (usnesení č. 208). Určil zpravodaje: Ing. Václav Votava a navrhl Rozpočtový výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 9. 11. 2016 na 50. schůzi. Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 1420). Návrh byl projednán v obecné rozpravě 9. 11. 2016 na 50. schůzi.
  Návrh zákona byl přijat (usnesení č. 1420).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 18. 11. 2016 návrh zákona Senátu jako tisk 9, dokument 9/0.

 • O

  Organizační výbor dne 22. 11. 2016 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 7. 12. 2016 a přijal usnesení č. 20, které bylo rozdáno jako tisk 9/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 14. 12. 2016 na 3. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 63).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 15. 12. 2016.
  Prezident zákon nepodepsal a 20. 12. 2016 vrátil zpět sněmovně.
  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen prezidentovi rozdán poslancům jako tisk 596/2.
  Stanovisko prezidenta rozdáno poslancům jako tisk 596/3.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Hlasování o zákonu vráceném prezidentem proběhlo 10. 1. 2017 na 54. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 16, usnesení č. 1492).

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 1. 2. 2017.

Zákon vyhlášen 14. 2. 2017 ve Sbírce zákonů v částce 11 pod číslem 33/2017 Sb.Hesla věcného rejstříku: Daně a poplatky

Deskriptory EUROVOCu: daň z přidané hodnoty, daňová úleva, noviny, periodikum, sazba DPH, tisk

Navržené změny předpisů (1)ISP (login)