Sněmovní tisk 582
Výroční zpráva o hospodaření Českého rozhlasu za rok 2014

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Výroční zpráva o hospodaření Českého rozhlasu za rok 2014

Autor: RČRo

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 31. 8. 2015 jako tisk 582/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 3. 9. 2015 (usnesení č. 188). Zpravodajem určen Ing. Martin Kolovratník.

 • V
  • Volební výbor projednal zprávu a vydal 20. 10. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 582/1 (doporučuje schválit).
 • Č

  Čtení proběhlo 15. 9. 2016 na 49. schůzi.
  Zpráva schválena (usnesení č. 1367).Hesla věcného rejstříku: Rozhlas

Deskriptory EUROVOCu: hromadné sdělovací prostředky, programová produkce, rozhlasové vysílání, účetní uzávěrka, zpráva o činnostiISP (login)