Sněmovní tisk 563
Protokol k Úmluvě MOP č. 29 o nucené práci

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 31. 7. 2015.
Zástupce navrhovatele: min. práce a soc. věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 563/0 dne 31. 7. 2015.

 • PS

  Předseda sněmovny projednání mezinárodní smlouvy doporučil 17. 8. 2015. Určil zpravodaje: Mgr. Jana Pastuchová a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku

 • 1

  1. Čtení proběhlo 26. 11. 2015 na 36. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 981).

 • V
 • 2

  2. Čtení proběhlo 10. 3. 2016 na 42. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 1122).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 31. 7. 2015 jako senátní tisk 118/0.

 • O

  Organizační výbor dne 11. 8. 2015 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 16. 9. 2015 a přijal usnesení č. 66, které bylo rozdáno jako tisk 118/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 22. 9. 2015 a přijal usnesení č. 74, které bylo rozdáno jako tisk 118/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 22. 9. 2015 a přijal usnesení č. 46, které bylo rozdáno jako tisk 118/3 (doporučuje).
 • S

  Návrh projednán dne 11. 11. 2015 na 14. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 265).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 23. 3. 2016.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 2. 6. 2017 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 18 pod číslem 32/2017 Sb. m. s.Hesla věcného rejstříku: Smlouvy

Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, Mezinárodní organizace práce, moře, nelegální pracovník, posádka, práce dětí, práce na černo, pracovní podmínkyISP (login)