Sněmovní tisk 561
Vl.n.z., kterým se mění zák. v souv. s přij. atomového zák. - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 31. 7. 2015.
Zástupce navrhovatele: ministr prům. a obchodu.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 561/0 dne 31. 7. 2015.
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 17. 8. 2015. Určil zpravodaje: Ing. Milan Urban a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor (rozhodnutí č. 38)

 • 1

  Čtení proběhlo 11. 12. 2015 na 36. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1013).

 • V
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 14. 1. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 561/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 8. 2. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 561/2 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 12. 4. 2016 na 44. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 12. 4. 2016 na 44. schůzi.
  K návrhu zákona nebyly podány žádné pozměňovací návrhy.
  Garanční výbor nebude návrh projednávat.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 27. 5. 2016 na 47. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1240).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 16. 6. 2016 návrh zákona Senátu jako tisk 289, dokument 289/0.

 • O

  Organizační výbor dne 17. 6. 2016 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 29. 6. 2016 a přijal usnesení č. 222, které bylo rozdáno jako tisk 289/1 (schvaluje).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 13. 7. 2016 a přijal usnesení č. 130, které bylo rozdáno jako tisk 289/2 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 14. 7. 2016 na 26. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 492).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 18. 7. 2016.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 27. 7. 2016.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 28. 7. 2016.

Zákon vyhlášen 10. 8. 2016 ve Sbírce zákonů v částce 102 pod číslem 264/2016 Sb.Související tisk: 560 (Vl.n. atomového zákona).


Hesla věcného rejstříku: Energetika, Evropská unie

Deskriptory EUROVOCu: jaderná bezpečnost, jaderná elektrárna, jaderné právo, mírové využití energie, radioaktivní odpad

Navržené změny předpisů (13)ISP (login)