Sněmovní tisk 560
Vl.n. atomového zákona - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 31. 7. 2015.
Zástupce navrhovatele: ministr prům. a obchodu.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 560/0 dne 31. 7. 2015.
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 17. 8. 2015. Určil zpravodaje: Ing. Milan Urban a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor (rozhodnutí č. 38)

 • 1

  Čtení proběhlo 11. 12. 2015 na 36. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1012).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 12. 4. 2016 na 44. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 12. 4. 2016 na 44. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 560/5, který byl rozeslán 13. 4. 2016 v 16:03.

 • G
  • Hospodářský výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 28. 4. 2016 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 560/6 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 27. 5. 2016 na 47. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1239).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 16. 6. 2016 návrh zákona Senátu jako tisk 288, dokument 288/0.

 • O

  Organizační výbor dne 17. 6. 2016 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 29. 6. 2016 a přijal usnesení č. 221, které bylo rozdáno jako tisk 288/1 (schvaluje).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 13. 7. 2016 a přijal usnesení č. 129, které bylo rozdáno jako tisk 288/2 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 14. 7. 2016 na 26. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 490).
  Návrh projednán dne 14. 7. 2016 na 26. schůzi Senátu.
  Senát schválil doprovodné usnesení (usnesení č. 491).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 18. 7. 2016.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 27. 7. 2016.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 28. 7. 2016.

Zákon vyhlášen 10. 8. 2016 ve Sbírce zákonů v částce 102 pod číslem 263/2016 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
3694František Laudát09155-12421.doc (35 KB) / PDF (279 KB, 2 strany) 10. 2. 2016 v 17:51:26
3781Jan Birke09242-12549.docx (26 KB) / PDF (290 KB, 2 strany) 23. 2. 2016 v 16:37:32
3824Josef Zahradníček09285-12606.docx (13 KB) / PDF (436 KB, 2 strany) 1. 3. 2016 v 14:04:46
3833Václav Zemek09294-12615.odt (14 KB) / PDF (45 KB, 1 strana) 1. 3. 2016 v 15:28:49
3836Václav Zemek09297-12619.odt (17 KB) / PDF (51 KB, 1 strana) 1. 3. 2016 v 15:47:03
3842Václav Zemek09303-12627.odt (18 KB) / PDF (49 KB, 1 strana) 1. 3. 2016 v 16:06:39
3843Václav Zemek09304-12628.odt (11 KB) / PDF (42 KB, 1 strana) 1. 3. 2016 v 16:24:39
3844Václav Zemek09305-12629.odt (15 KB) / PDF (47 KB, 1 strana) 1. 3. 2016 v 16:25:26
3845Václav Zemek09306-12630.odt (15 KB) / PDF (46 KB, 1 strana) 1. 3. 2016 v 16:27:30
3846Václav Zemek09307-12631.odt (16 KB) / PDF (48 KB, 1 strana) 1. 3. 2016 v 16:28:16
3922Václav Zemek09383-12753.odt (17 KB) / PDF (51 KB, 1 strana) 11. 3. 2016 v 10:15:27


Související tisk: 561 (Vl.n.z., kterým se mění zák. v souv. s přij. atomového zák.).


Hesla věcného rejstříku: Energetika, Evropská unie

Deskriptory EUROVOCu: ionizující záření, jaderná bezpečnost, jaderná elektrárna, jaderné právo, mírové využití energie

Navržené změny předpisů (33)ISP (login)