Sněmovní tisk 56
Vl.n.z. o službě vojáků v záloze - související

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 10. 12. 2013.
Zástupce navrhovatele: ministr obrany.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 56/0 dne 10. 12. 2013.

  • O

    Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 19. 12. 2013 (usnesení č. 14). Určil zpravodaje: Ing. Antonín Seďa a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro obranu

  • 1

    Návrh zákona vzat zpět 3. 2. 2014.Související tisk: 55 (Vl.n.z. o službě vojáků v záloze).


Hesla věcného rejstříku: Armáda

Deskriptory EUROVOCu: dobrovolná vojenská služba, pracovní právo, sociální zabezpečení, statut zaměstnance, všeobecné zdravotní pojištění, zálohy

Navržené změny předpisů (8)ISP (login)