Sněmovní tisk 555
Vl.n.z. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 16. 7. 2015.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 555/0 dne 16. 7. 2015.
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 17. 8. 2015. Určil zpravodaje: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor (rozhodnutí č. 38)

 • 1

  Čtení proběhlo 16. 12. 2015 na 36. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1027).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 100 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 12. 4. 2016 na 44. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 12. 4. 2016 na 44. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 555/5, který byl rozeslán 13. 4. 2016 v 12:33.

 • G
  • Ústavně právní výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 3. 5. 2016 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 555/6 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 6. 5. 2016 na 44. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1222).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 19. 5. 2016 návrh zákona Senátu jako tisk 280, dokument 280/0.

 • O

  Organizační výbor dne 25. 5. 2016 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor a přikázal tisk k projednání: Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí.

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 1. 6. 2016 a přijal usnesení č. 128, které bylo rozdáno jako tisk 280/1 (schvaluje).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 8. 6. 2016 a přijal usnesení č. 124, které bylo rozdáno jako tisk 280/2 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 15. 6. 2016 na 25. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 469).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 16. 6. 2016 poslancům jako tisk 555/7.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 16. 6. 2016 poslancům jako tisk 555/8.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 12. 7. 2016 na 48. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 176, usnesení č. 1289).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 15. 7. 2016.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 27. 7. 2016.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 28. 7. 2016.

Zákon vyhlášen 3. 8. 2016 ve Sbírce zákonů v částce 98 pod číslem 250/2016 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
4131Marek Benda09592-13076.doc (35 KB) / PDF (311 KB, 2 strany) 12. 4. 2016 v 18:23:00


Hesla věcného rejstříku: Přestupky

Deskriptory EUROVOCu: odpovědnost, správní delikt, správní právo, správní sankce

Navržené změny předpisů (79)ISP (login)