Sněmovní tisk 55
Vl.n.z. o službě vojáků v záloze - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 10. 12. 2013.
Zástupce navrhovatele: ministr obrany.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 55/0 dne 10. 12. 2013.

  • O

    Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 19. 12. 2013 (usnesení č. 14). Určil zpravodaje: Ing. Antonín Seďa a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro obranu

  • 1

    Návrh zákona vzat zpět 3. 2. 2014.Související tisk: 56 (Vl.n.z. o službě vojáků v záloze - související).


Hesla věcného rejstříku: Armáda, Evropská unie

Deskriptory EUROVOCu: dobrovolná vojenská služba, odměňování, pracovní právo, profesionální armáda, statut zaměstnance, zálohy

Navržené změny předpisů (9):

CitaceZměnaPředpisOd
128/2002novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 218/1999 Sb., o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon), ve znění zákona č. 238/2000 Sb., zákon č. 220/1999 Sb., o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů55/0
413/2005novelizujeZákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti55/0
305/2008novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony55/0
306/2008novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony55/0
300/2013novelizujeZákon o Vojenské policii a o změně některých zákonů (zákon o Vojenské policii)55/0
220/1999rušíZákon o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze55/0
271/1999rušíVyhláška Ministerstva obrany, kterou se stanoví výše zástupného a příplatků a podrobnější podmínky k poskytování peněžních náležitostí vojákům v základní nebo náhradní službě a vojákům v záloze povolaným na vojenské cvičení55/0
272/1999rušíVyhláška Ministerstva obrany o rozsahu a způsobu poskytování naturálních náležitostí vojákům v základní nebo náhradní službě a vojákům v záloze povolaným na vojenské cvičení55/0
39/2008rušíNařízení vlády, kterým se upravuje výše služného vojáků v záloze povolaných na vojenské cvičení55/0


ISP (login)