Sněmovní tisk 548
Novela z. o státních svátcích

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1

Předkladatel

prof. JUDr. Helena Válková, CSc. předložila sněmovně návrh zákona 10. 7. 2015.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 548/0 dne 13. 7. 2015.

    Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 15. 7. 2015. Vláda zaslala stanovisko 31. 7. 2015. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 31. 7. 2015 jako tisk 548/1 (neutrální).

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Podnikání, Výročí

Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, kulturní dědictví, státní svátek

Navržené změny předpisů (1):

CitaceZměnaPředpisOd
245/2000novelizujeZákon o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu548/0


ISP (login)