Sněmovní tisk 538
Novela z. - energetických zákon

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 2. 7. 2015.
Zástupce navrhovatele: ministr průmyslu a obchodu.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 538/0 dne 2. 7. 2015.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 8. 7. 2015 (usnesení č. 182). Určil zpravodaje: Ing. Milan Urban a navrhl Hospodářský výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 16. 9. 2015 na 31. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Čtení proběhlo 16. 9. 2015 na 31. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 873).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 23. 9. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 538/1 (přerušuje projednávání).
  • Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj projednal návrh zákona a vydal 25. 9. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 538/2 (doporučuje schválit).
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 25. 9. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 538/3 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 15. 10. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 538/4 (přerušuje projednávání) (revokováno).
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 15. 10. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 538/5 (přerušuje projednávání).
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 19. 10. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 538/6 (přerušuje projednávání).
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 2. 11. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 538/7 (revokuje usnesení).
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 10. 11. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 538/8 (pozměňovací návrhy).
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 13. 11. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 538/9 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 26. 11. 2015 na 36. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 26. 11. 2015 na 36. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 7 dnů po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 538/10, který byl rozeslán 26. 11. 2015 v 16:19.

 • G
  • Hospodářský výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 3. 12. 2015 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 538/11 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení bylo zahájeno 16. 12. 2015 na 36. schůzi.
  Projednávání zákona bylo přerušeno.
  Projednávání pokračovalo 20. 1. 2016 na 39. schůzi.
  Návrh zákona vrácen k opakování 2. čtení (hlasování č. 50, usnesení č. 1040).

 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 9. 3. 2016 na 42. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 9. 3. 2016 na 42. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 538/12, který byl rozeslán 10. 3. 2016 v 11:56.

 • G
  • Hospodářský výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 17. 3. 2016 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 538/13 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 13. 4. 2016 na 44. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1159).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 2. 5. 2016 návrh zákona Senátu jako tisk 255, dokument 255/0.

 • O

  Organizační výbor dne 4. 5. 2016 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 17. 5. 2016 a přijal usnesení č. 200, které bylo rozdáno jako tisk 255/1 (schvaluje).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 18. 5. 2016 a přijal usnesení č. 117, které bylo rozdáno jako tisk 255/2 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 25. 5. 2016 na 24. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 446).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 1. 6. 2016.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 7. 6. 2016.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 10. 6. 2016.

Zákon vyhlášen 17. 6. 2016 ve Sbírce zákonů v částce 72 pod číslem 190/2016 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
3630Milan Urban09091-12331.doc (1 MB) / PDF (575 KB, 4 strany) 28. 1. 2016 v 12:44:11
3747Milan Urban09208-12496.docx (20 KB) / PDF (211 KB, 9 stran) 17. 2. 2016 v 13:21:51


Hesla věcného rejstříku: Energetika, Správa státní

Deskriptory EUROVOCu: energetická politika, energetické právo, správa věcí veřejných, struktura státní správy, veřejná správa, výkonný orgán

Navržené změny předpisů (9)ISP (login)