Sněmovní tisk 533
Novela z. o sociálních službách

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 30. 6. 2015.
Zástupce navrhovatele: Hnyková J. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 533/0 dne 30. 6. 2015.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 2. 7. 2015. Vláda zaslala stanovisko 31. 7. 2015. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 31. 7. 2015 jako tisk 533/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Mzdy, odměna za práci, Policie, Politika sociální, Síly ozbrojené, Služby zpravodajské, Zabezpečení sociální, Zdravotně postižení občané

Deskriptory EUROVOCu: příspěvek na péči, sociální pomoc, sociální služby

Navržené změny předpisů (1):

CitaceZměnaPředpisOd
108/2006novelizujeZákon o sociálních službách533/0


ISP (login)