Sněmovní tisk 531
Zpráva o finanční stabilitě 2014/2015

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Zpráva o finanční stabilitě 2014/2015

Autor: ČNB

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 29. 6. 2015 jako tisk 531/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 8. 7. 2015 (usnesení č. 182). Zpravodajem určen Ing. arch. Jaroslav Klaška.

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal zprávu a vydal 3. 9. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 531/1 (doporučuje vzít na vědomí).
 • Č

  Čtení proběhlo 11. 12. 2015 na 36. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 1009).Hesla věcného rejstříku: Bankovnictví, Finance

Deskriptory EUROVOCu: centrální banka, finanční politika, finanční situace, měnová politika, rozpočtová stabilita, stabilizace hospodářství, zpráva o činnostiISP (login)