Sněmovní tisk 523
Inf. o nasazení sil MO v zahraničních operacích v roce 2014

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Senát PS O V S Zprava

Dokument

Úplný název: Informace o nasazení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v roce 2014

Autor: ministr obrany

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 18. 6. 2015 jako tisk 523/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 8. 7. 2015 (usnesení č. 182). Zpravodajem určen Ing. Antonín Seďa.

 • V
  • Výbor pro obranu projednal zprávu a vydal 9. 7. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 523/1 (doporučuje vzít na vědomí).
 • Č

  Čtení proběhlo 26. 11. 2015 na 36. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 969).

Senát

 • PS

  předložil Senátu dokument 18. 6. 2015 jako senátní tisk 93/0.

 • O

  Organizační výbor dne 1. 7. 2015 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 11. 8. 2015 a přijal usnesení č. 63, které bylo rozdáno jako tisk 93/1 (bere na vědomí).Hesla věcného rejstříku: Armáda

Deskriptory EUROVOCu: Afghánistán, armáda, vojenská spolupráce, vojska v zahraničíISP (login)