Sněmovní tisk 522
1. doplněk k účasti ozb. sil ČR na voj. cvič. mimo ČR

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Senát PS O V S Zprava

Dokument

Úplný název: 1. doplněk k účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky v roce 2015

Autor: ministr obrany

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 16. 6. 2015 jako tisk 522/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 17. 6. 2015 (usnesení č. 177). Zpravodajem určen Ing. Václav Klučka.

 • V
  • Výbor pro obranu projednal zprávu a vydal 25. 6. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 522/1 (doporučuje vzít na vědomí).
 • Č

  Čtení proběhlo 26. 11. 2015 na 36. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 968).

Senát

 • PS

  předložil Senátu dokument 16. 6. 2015 jako senátní tisk 92/0.

 • O

  Organizační výbor dne 1. 7. 2015 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 11. 8. 2015 a přijal usnesení č. 62, které bylo rozdáno jako tisk 92/1 (bere na vědomí).Hesla věcného rejstříku: Cvičení vojenská

Deskriptory EUROVOCu: nadnárodní ozbrojené síly, vojenská spolupráce, vojenské cvičení, vojska v zahraničíISP (login)