Sněmovní tisk 52
Výroční zpráva o hospodaření Českého rozhlasu za rok 2012

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Výroční zpráva o hospodaření Českého rozhlasu za rok 2012

Autor: RČR

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 6. 12. 2013 jako tisk 52/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 19. 12. 2013 (usnesení č. 14). Zpravodajem určen Ing. Martin Kolovratník.

 • V
  • Volební výbor projednal zprávu a vydal 23. 1. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 52/1 (doporučuje schválit).
 • Č

  Čtení proběhlo 14. 2. 2014 na 6. schůzi.
  Zpráva schválena (hlasování č. 169, usnesení č. 156).Hesla věcného rejstříku: Rozhlas

Deskriptory EUROVOCu: hromadné sdělovací prostředky, komunikační politika, plnění rozpočtu, programová produkce, rozhlasové vysílání, účetní uzávěrka, zpráva o činnostiISP (login)