Sněmovní tisk 509
Novela z. o poštovních službách - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 3. 6. 2015.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 509/0 dne 3. 6. 2015.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 4. 6. 2015 (usnesení č. 172). Určil zpravodaje: PhDr. Ing. Mgr. et Mgr. Jiří Valenta, DBA a navrhl Hospodářský výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 17. 6. 2015 na 29. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 788).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 15. 9. 2015 na 31. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 15. 9. 2015 na 31. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 509/5, který byl rozeslán 16. 9. 2015 v 16:03.

 • G
  • Hospodářský výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 23. 9. 2015 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 509/6 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 2. 10. 2015 na 31. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 231, usnesení č. 895).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 19. 10. 2015 návrh zákona Senátu jako tisk 138, dokument 138/0.

 • O

  Organizační výbor dne 21. 10. 2015 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí.

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 4. 11. 2015 a přijal usnesení č. 73, které bylo rozdáno jako tisk 138/2 (schvaluje).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 5. 11. 2015 a přijal usnesení č. 124, které bylo rozdáno jako tisk 138/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 11. 11. 2015 na 14. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 263).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 18. 11. 2015.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 24. 11. 2015.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 26. 11. 2015.

Zákon vyhlášen 7. 12. 2015 ve Sbírce zákonů v částce 135 pod číslem 319/2015 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
2779Roman Kubíček08240-11036.docx (16 KB) / PDF (0 KB) 10. 9. 2015 v 18:33:05
2799Zbyněk Stanjura08260-11061.doc (13 KB) / PDF (0 KB) 15. 9. 2015 v 13:13:12
2800Štěpán Stupčuk08261-11062.doc (49 KB) / PDF (0 KB) 15. 9. 2015 v 13:16:36


Hesla věcného rejstříku: Evropská unie, Poštovní služby

Deskriptory EUROVOCu: kapitálové náklady, poštovní sazba, státní výdaje

Navržené změny předpisů (3)ISP (login)