Sněmovní tisk 505
Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 2. 6. 2015.
Zástupce navrhovatele: min. zahr. věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 505/0 dne 2. 6. 2015.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 4. 6. 2015 (usnesení č. 172). Určil zpravodaje: Ing. Jana Fischerová, CSc. a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 9. 7. 2015 na 29. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 831).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 4. 9. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 505/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 9. 10. 2015 na 33. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 915).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 2. 6. 2015 jako senátní tisk 90/0.

 • O

  Organizační výbor dne 22. 6. 2015 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice.

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 24. 6. 2015 a přijal usnesení č. 58, které bylo rozdáno jako tisk 90/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 30. 6. 2015 a přijal usnesení č. 63, které bylo rozdáno jako tisk 90/3 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 15. 7. 2015 a přijal usnesení č. 48, které bylo rozdáno jako tisk 90/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 23. 9. 2015 na 12. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 241).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 15.10.2015.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 8. 6. 2016 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 15 pod číslem 28/2016 Sb. m. s.Hesla věcného rejstříku: Smlouvy

Deskriptory EUROVOCu: mezinárodní úmluva OSN, obchodování s lidmi, ochrana dítěte, práce dětí, práva dítěte, prostituce, ratifikace dohodyISP (login)