Sněmovní tisk 492
Sml. mezi ČR a Spolkovou rep. Německo o policejní spolupráci

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 26. 5. 2015.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 492/0 dne 26. 5. 2015.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 4. 6. 2015 (usnesení č. 172). Určil zpravodaje: Ing. et Ing. Leo Luzar a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 8. 10. 2015 na 33. schůzi. Projednávání mezinárodní smlouvy bylo přerušeno. 1. Čtení proběhlo 26. 11. 2015 na 36. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 980).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 17. 12. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 492/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro evropské záležitosti projednal mezinárodní smlouvu a vydal 19. 1. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 492/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 10. 3. 2016 na 42. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 1121).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 25. 5. 2015 jako senátní tisk 84/0.

 • O

  Organizační výbor dne 3. 6. 2015 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 10. 6. 2015 a přijal usnesení č. 41, které bylo rozdáno jako tisk 84/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 24. 6. 2015 a přijal usnesení č. 57, které bylo rozdáno jako tisk 84/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 12. 8. 2015 na 11. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 212).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 23. 3. 2016.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 16. 9. 2016 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 30 pod číslem 48/2016 Sb. m. s.Hesla věcného rejstříku: Smlouvy

Deskriptory EUROVOCu: boj proti zločinnosti, Česká republika, hraniční kontrola, Německo, policejní kontrola, policejní spolupráce, trestná činnostISP (login)