Sněmovní tisk 489
Novela z.o podpoře výzkumu,experimentálního vývoje a inovací - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 22. 5. 2015.
Zástupce navrhovatele: mpř. vlády pro vědu.

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 2. 5. 2016 návrh zákona Senátu jako tisk 264, dokument 264/0.

 • O

  Organizační výbor dne 4. 5. 2016 stanovil garančním výborem Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku.

 • V
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 24. 5. 2016 a přijal usnesení č. 172, které bylo rozdáno jako tisk 264/1 (schvaluje).
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 24. 5. 2016 a přijal usnesení č. 1, které bylo rozdáno jako tisk 264/2 (záznam z jednání).
 • S

  Návrh projednán dne 25. 5. 2016 na 24. schůzi Senátu.
  Senát se návrhem nezabýval (usnesení č. 438).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 1. 6. 2016.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 7. 6. 2016.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 10. 6. 2016.

Zákon vyhlášen 17. 6. 2016 ve Sbírce zákonů v částce 72 pod číslem 194/2016 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
3071Ivan Pilný08532-11527.doc (119 KB) / PDF (387 KB, 19 stran)26. 10. 2015 v 15:21:07
3230František Vácha08691-11779.docx (14 KB) / PDF (192 KB, 2 strany)
08691-11780.docx (14 KB) / PDF (199 KB, 2 strany)
08691-11781.docx (15 KB) / PDF (151 KB, 1 strana)
20. 11. 2015 v 18:36:16
3241Jiří Mihola08702-11797.docx (21 KB) / PDF (198 KB, 2 strany)24. 11. 2015 v 09:16:01
3242Ivan Pilný08703-11798.doc (119 KB) / PDF (398 KB, 19 stran)24. 11. 2015 v 09:17:57
3377Karel Rais08838-11957.docx (64 KB) / PDF (291 KB, 5 stran)7. 12. 2015 v 11:43:58
3400Jiří Zlatuška08861-11986.doc (21 KB) / PDF (209 KB, 2 strany)
08861-11987.doc (21 KB) / PDF (209 KB, 2 strany)
11. 12. 2015 v 14:39:56
3582Ivan Pilný09043-12260.doc (96 KB) / PDF (316 KB, 16 stran)25. 1. 2016 v 14:02:45
3802František Vácha09263-12576.docx (50 KB) / PDF (244 KB, 4 strany)29. 2. 2016 v 21:31:52
3857Ivan Pilný09318-12652.doc (51 KB) / PDF (199 KB, 4 strany)2. 3. 2016 v 14:10:34
3889Jiří Zlatuška09350-12716.doc (16 KB) / PDF (148 KB, 1 strana)8. 3. 2016 v 13:21:25
3890Jiří Zlatuška09351-12717.doc (16 KB) / PDF (149 KB, 1 strana)8. 3. 2016 v 13:22:08
3898Jiří Mihola09359-12725.docx (18 KB) / PDF (198 KB, 2 strany)8. 3. 2016 v 13:58:40
3899Jiří Mihola09360-12726.docx (17 KB) / PDF (170 KB, 3 strany)8. 3. 2016 v 14:01:03
3900Jiří Mihola09361-12727.docx (17 KB) / PDF (170 KB, 3 strany)8. 3. 2016 v 14:05:49


Hesla věcného rejstříku: Evropská unie, Věda

Deskriptory EUROVOCu: implementující opatření státu, mezinárodní spolupráce, politika výzkumu, výzkum a vývoj

Navržené změny předpisů (1)ISP (login)