Sněmovní tisk 472
Vl.n. na působení sil MO v misích OSN UNDOF a MINUSMA

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Senát PS O V S Zprava

Dokument

Úplný název: Vládní návrh na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v misích OSN UNDOF a MINUSMA

Autor: ministr obrany

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 23. 4. 2015 jako tisk 472/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 29. 4. 2015 (usnesení č. 164). Zpravodajem určen Ing. Bohuslav Chalupa.

 • V
  • Výbor pro obranu projednal zprávu a vydal 11. 5. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 472/1 (doporučuje schválit).
 • Č

  Čtení proběhlo 16. 6. 2015 na 29. schůzi.
  Zpráva schválena (usnesení č. 784).

Senát

 • PS

  předložil Senátu dokument 24. 4. 2015 jako senátní tisk 67/0.

 • O

  Organizační výbor dne 6. 5. 2015 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 6. 5. 2015 a přijal usnesení č. 43, které bylo rozdáno jako tisk 67/1 (vyslovuje souhlas).
 • S

  Návrh projednán dne 13. 5. 2015 na 8. schůzi Senátu.
  Senát s návrhem vyslovil souhlas (usnesení č. 127).Hesla věcného rejstříku: Armáda

Deskriptory EUROVOCu: armáda, Blízký a Střední východ, Mali, nadnárodní ozbrojené síly, NATO, profesionální armáda, vojenská spolupráce, vojska v zahraničíISP (login)