Sněmovní tisk 466
Doh. o účasti Chorvatské rep. v Evr. hospodářském prostoru

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 15. 4. 2015.
Zástupce navrhovatele: ministr zahr. věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 466/0 dne 15. 4. 2015.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 16. 4. 2015 (usnesení č. 159). Určil zpravodaje: MUDr. Pavel Plzák a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 29. 4. 2015 na 27. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 738).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 10. 6. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 466/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 17. 9. 2015 na 31. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 874).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 17. 4. 2015 jako senátní tisk 63/0.

 • O

  Organizační výbor dne 22. 4. 2015 stanovil garančním výborem Výbor pro záležitosti Evropské unie a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro záležitosti Evropské unie projednal návrh dne 3. 6. 2015 a přijal usnesení č. 75, které bylo rozdáno jako tisk 63/1 (vyslovuje souhlas).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 10. 6. 2015 a přijal usnesení č. 46, které bylo rozdáno jako tisk 63/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 23. 9. 2015 na 12. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 239).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas s mezinárodní smlouvou doručen prezidentovi republiky 25. 9. 2015.Hesla věcného rejstříku: Smlouvy

Deskriptory EUROVOCu: dohoda (EU), Evropský hospodářský prostor, Chorvatsko, jednotný trh, přistoupení k dohoděISP (login)