Sněmovní tisk 46
Novela z. - trestní zákoník

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 3. 12. 2013.
Zástupce navrhovatele: min. spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 46/0 dne 3. 12. 2013.

  • O

    Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 19. 12. 2013 (usnesení č. 14). Určil zpravodaje: prof. JUDr. Helena Válková, CSc. a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

  • 1

    Návrh zákona vzat zpět 3. 2. 2014.Hesla věcného rejstříku: Řád trestní, Vězeňství, Zákon trestní

Deskriptory EUROVOCu: nápravně výchovné zařízení, odnětí svobody, rozsudek, vězeňské právo, výkon trestu

Navržené změny předpisů (2):

CitaceZměnaPředpisOd
169/1999novelizujeZákon o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů46/0
40/2009novelizujeZákon trestní zákoník46/0


ISP (login)