Sněmovní tisk 457
Úml. Rady Evropy o ochraně dětí proti sexuál. vykořisťování

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 13. 4. 2015.
Zástupce navrhovatele: ministr spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 14. 4. 2015 jako senátní tisk 60/0.

 • O

  Organizační výbor dne 22. 4. 2015 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 29. 4. 2015 a přijal usnesení č. 27, které bylo rozdáno jako tisk 60/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 6. 5. 2015 a přijal usnesení č. 42, které bylo rozdáno jako tisk 60/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 23. 7. 2015 na 10. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 195).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 17. 6. 2015.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 4. 11. 2016 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 37 pod číslem 59/2016 Sb. m. s.Hesla věcného rejstříku: Smlouvy

Deskriptory EUROVOCu: evropská konvence, ochrana dítěte, práva dítěte, sexuálně motivované násilí, sexuální obtěžováníISP (login)