Sněmovní tisk 456
Vl.n.z. o službě vojáků v záloze

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 13. 4. 2015.
Zástupce navrhovatele: ministr obrany.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 456/0 dne 13. 4. 2015.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 16. 4. 2015 (usnesení č. 159). Určil zpravodaje: Mgr. Jana Černochová a navrhl Výbor pro obranu jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 9. 7. 2015 na 29. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 817).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 90 dní.

 • V
  • Garanční Výbor pro obranu projednal návrh zákona a vydal 19. 10. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 456/1 (komplexní pozměňující návrh).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 24. 11. 2015 na 36. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 24. 11. 2015 na 36. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 456/2, který byl rozeslán 25. 11. 2015 v 12:04.

 • G
  • Výbor pro obranu vydal usnesení garančního výboru, které bylo 3. 12. 2015 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 456/3 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 16. 12. 2015 na 36. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1021).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 21. 12. 2015 návrh zákona Senátu jako tisk 177, dokument 177/0.

 • O

  Organizační výbor dne 22. 12. 2015 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 12. 1. 2016 a přijal usnesení č. 103, které bylo rozdáno jako tisk 177/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 13. 1. 2016 na 18. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 320).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 21. 1. 2016.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 28. 1. 2016.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 2. 2. 2016.

Zákon vyhlášen 5. 2. 2016 ve Sbírce zákonů v částce 17 pod číslem 45/2016 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
3035Antonín Seďa08496-11468.docx (28 KB) / PDF (183 KB, 3 strany)20. 10. 2015 v 15:08:43
3231Jana Černochová08692-11782.doc (36 KB) / PDF (153 KB, 2 strany)23. 11. 2015 v 13:01:18


Hesla věcného rejstříku: Armáda

Deskriptory EUROVOCu: dobrovolná vojenská služba, odepření povinné vojenské služby, základní vojenská služba

Navržené změny předpisů (9):

CitaceZměnaPředpisOd
128/2002novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 218/1999 Sb., o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon), ve znění zákona č. 238/2000 Sb., zákon č. 220/1999 Sb., o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů456/0
413/2005novelizujeZákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti456/0
305/2008novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony456/0
306/2008novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony456/0
300/2013novelizujeZákon o Vojenské policii a o změně některých zákonů (zákon o Vojenské policii)456/0
220/1999rušíZákon o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze456/0
271/1999rušíVyhláška Ministerstva obrany, kterou se stanoví výše zástupného a příplatků a podrobnější podmínky k poskytování peněžních náležitostí vojákům v základní nebo náhradní službě a vojákům v záloze povolaným na vojenské cvičení456/0
272/1999rušíVyhláška Ministerstva obrany o rozsahu a způsobu poskytování naturálních náležitostí vojákům v základní nebo náhradní službě a vojákům v záloze povolaným na vojenské cvičení456/0
39/2008rušíNařízení vlády, kterým se upravuje výše služného vojáků v záloze povolaných na vojenské cvičení456/0


ISP (login)