Sněmovní tisk 452
Inf.o vojenských cvičeních AČR červen – prosinec 2014

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Senát PS O V S Zprava

Dokument

Úplný název: Informace o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně za období červen – prosinec 2014

Autor: ministr obrany

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 9. 4. 2015 jako tisk 452/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 16. 4. 2015 (usnesení č. 159). Zpravodajem určen Martin Sedlář.

 • V
  • Výbor pro obranu projednal zprávu a vydal 11. 5. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 452/1 (doporučuje vzít na vědomí).
 • Č

  Čtení proběhlo 9. 7. 2015 na 29. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 834).

Senát

 • PS

  předložil Senátu dokument 10. 4. 2015 jako senátní tisk 59/0.

 • O

  Organizační výbor dne 22. 4. 2015 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 6. 5. 2015 a přijal usnesení č. 41, které bylo rozdáno jako tisk 59/1 (bere na vědomí).Hesla věcného rejstříku: Cvičení vojenská

Deskriptory EUROVOCu: armáda, NATO, politika spolupráce, vojenská spolupráce, vojenské cvičeníISP (login)