Sněmovní tisk 448
Inf. o přeletech a průjezdech ozbroj. sil v 2. pololetí 2014

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Senát PS O V S Zprava

Dokument

Úplný název: Informace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky ve 2. pololetí 2014

Autor: ministr obrany

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 7. 4. 2015 jako tisk 448/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 16. 4. 2015 (usnesení č. 159). Zpravodajem určen Martin Sedlář.

 • V
  • Výbor pro obranu projednal zprávu a vydal 11. 5. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 448/1 (doporučuje vzít na vědomí).
 • Č

  Čtení proběhlo 9. 7. 2015 na 29. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 833).

Senát

 • PS

  předložil Senátu dokument 7. 4. 2015 jako senátní tisk 58/0.

 • O

  Organizační výbor dne 22. 4. 2015 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 6. 5. 2015 a přijal usnesení č. 40, které bylo rozdáno jako tisk 58/1 (bere na vědomí).Hesla věcného rejstříku: Cvičení vojenská

Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, mezinárodní bezpečnost, NATO, pozemní vojska, tranzit, vojenská spolupráce, vojenské cvičení, vojenské letectvo, vojska v zahraničíISP (login)