Sněmovní tisk 446
Souhr. zpráva o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2014

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2014

Autor: VOP

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 1. 4. 2015 jako tisk 446/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 1. 4. 2015 (usnesení č. 154).

 • V
  • Petiční výbor projednal zprávu a vydal 22. 4. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 446/1 (doporučuje vzít na vědomí).
  • Ústavně právní výbor projednal zprávu a vydal 14. 5. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 446/2 (bere na vědomí).
 • Č

  Čtení proběhlo 17. 12. 2015 na 36. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 1032).Hesla věcného rejstříku: Ombudsman

Deskriptory EUROVOCu: ombudsman, zpráva o činnostiISP (login)