Sněmovní tisk 442
Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka SFDI za rok 2014

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2014

Autor: ministr dopravy

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 31. 3. 2015 jako tisk 442/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 1. 4. 2015 (usnesení č. 154). Zpravodajem určen Stanislav Pfléger.

 • V
  • Hospodářský výbor projednal zprávu a vydal 8. 6. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 442/1 (doporučuje schválit).
 • Č

  Čtení proběhlo 9. 7. 2015 na 29. schůzi.
  Zpráva schválena (usnesení č. 837).Hesla věcného rejstříku: Doprava

Deskriptory EUROVOCu: dopravní infrastruktura, účetní uzávěrka, zpráva o činnostiISP (login)