Sněmovní tisk 441
Výroční zpráva o činnosti České televize v roce 2014

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Výroční zpráva o činnosti České televize v roce 2014

Autor: RČT

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Televize

Deskriptory EUROVOCu: plnění rozpočtu, televize, účetní uzávěrka, zpráva o činnostiISP (login)