Sněmovní tisk 440
Výroční zpráva o činnosti Českého rozhlasu za rok 2014

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Výroční zpráva Rady Českého rozhlasu o činnosti Českého rozhlasu za rok 2014

Autor: RČRo

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 31. 3. 2015 jako tisk 440/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 1. 4. 2015 (usnesení č. 154). Zpravodajem určena Mgr. Bc. Pavla Golasowská, DiS..

 • V
  • Volební výbor projednal zprávu a vydal 13. 5. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 440/1 (doporučuje schválit).
 • Č

  Čtení proběhlo 9. 7. 2015 na 29. schůzi.
  Zpráva schválena (usnesení č. 843).Hesla věcného rejstříku: Rozhlas

Deskriptory EUROVOCu: hromadné sdělovací prostředky, komunikační politika, programová produkce, rozhlasové vysílání, účetní uzávěrka, zpráva o činnostiISP (login)